Hilseregler

 

En scoutrider hilser alltid!

Det skal mye til at en scoutrider er så opptatt med kjøringen at han ikke kan hilse. Skulle dette skje kjørers det sannsynligvis for raskt etter evner og/eller forhold eller man er i en kritisk situasjon. Har man hendene fulle med kløtsj, gass og brems skal man i det minste hilse blidt med hodet!

Vanlig hilsen

Til vanlig hilser man med venstre hånd godt over styret. Dette signaliserer at alt er OK og at veien er klar, dagen er fin og livet er herlig… Når en scoutrider hilser forsøker han så godt som mulig å vise speiderhilsen med fingrene (kan være vanskelig med tykke vinterhansker).

Advarende hilsen

I enkelte situasjoner kan det være påkrevet å advare den møtende syklisten. Det kan være glasskår i veien, grus eller olje i svingen, en ulykke eller annet. I slike tilfeller hilser man med hånden godt under styret og gir gjerne lyssignal samtidig, slik at din MC-kamerat blir oppmerksom og kjører forsiktig.

Vær oppmerksom på at enkelte R-syklister ikke gidder å løfte hånden over styret og signaliserer fare støtt og stadig…

Skal man advare de som kjører bak gjøres dette med høyre hånd – det signaliserer at det er på tide å slippe gassen…

Mopeder og scootere

Vi hilser ikke på mopeder og scootere (dersom de ikke hilser først), grunnen til dette er at det er alt for mange av dem og de kjører ofte på en slik måte at vi ikke ønsker å bli assosiert med dem. Vær oppmerksom på at det i dag selges en god del mopeder som ser ut som små R-sykler – men de er det ikke. Bruker du øret og øynene vil du lett se forskjellen.

Andre trafikanter

Vær høflig i trafikken. Hils alltid på bilister som er oppmerksomme og slipper deg fram eller hjelper deg på annen måte. Ser du speidere langs veien hilser du gjerne med lyd og speiderhilsen.