Krav til medlemmer

  • Du må være, eller ha vært medlem av en speiderorganisasjon eller St Georgs Gildene
  • Du må ha egen motorsykkel, eller ha mulighet til å sitte på
  • Du må like deg sammen med andre motorsykkelister som tilfeldigvis også er speidere
  • Du må like deg ute i skog og mark, og like å komme dit med MC
  • Du må være et godt forbilde for yngre speidere, både i trafikken og ellers
  • Du må kose deg på din MC
  • Du må vise kjøreglede, hilse på alle andre motorsykkelister og gjøre ditt beste for å overholde trafikkreglene
  • Du må ha en sykkel som lovlig kan ferdes på motorvei for å delta på treff
  • …det kommer mer