Retningslinjer

Retningslinjer

§ 1 Formål

Scoutriders Norge er en gruppering for speidere med motorsykkelinteresse. Vårt hovedfundament er de lover og løfter som speiderorganisasjonene i Norge er bygget på, samt en glødende interesse for friluftsliv, motorsykkel og trafikksikkerhet.

Scoutriders har som formål å:

 1. Samle MC-interesserte speidere i en felles interessegruppe

 2. Fokusere på økt trafikksikkerhet, egenopplæring og motorsykkelens plass i trafikkmiljøet

 3. Arbeide for et sunt og godt speider-MCmiljø med vekt på kjøreglede, friluftsliv, sosialt fellesskap og forståelse for dette i speiderorganisasjonene

 4. Være et positivt forbilde for yngre speidere og gi grobunn for aktiv rekruttering

 5. Avholde minimum ett felles treff årlig samt jobbe for regionale treff.

 6. Aktivt arbeide for markedsføring av Scoutriders i Norge

 7. Sørge for at Speidersjefene i de speiderorganisasjoner som har medlemmer i Scoutriders får et årlig tilbud om en kjøretur.

 

§ 2 Organisasjon

Scoutriders er en landsomfattende gruppering som også kan inneholde lokale avdelinger. Disse skal godkjennes av Presidentskapet etter søknad.

Scoutriders organer er:

 1. Landsmøtet

 2. Presidentskapet

 3. Lokale avdelinger

Presidentskapet  består av 3 medlemmer og  har ansvaret for økonomi, offisiell utforming av vedtakter, merker og logo. Vedtekter og logo skal etter endelig vedtak distrubueres til medlemmene via hjemmesider eller brev.

 

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Scoutriders kan opptas alle som har avlagt speiderløfte i en godkjent speiderorganisasjon eller St.Georgs Gilde og :

 1. Har egen motorsykkel eller har mulighet til å sitte på

 2. Er over 16 år og liker seg sammen med andre MC-speidere

 3. Liker seg ute i skog og mark, og foretrekker å komme dit med MC

 4. Er et godt forbilde for yngre speidere, både i trafikken og ellers

 5. Nyter livet på motorsykkel, viser kjøreglede og hilser på alle andre motorsyklister.

 6. Gjøre sitt beste for å overholde trafikkreglene

 7. Medlemmer av Scoutriders kan bære Scoutriders-merket på speiderskjorte og kjøreutstyr. Merket er IKKE et byttemerke i speidersammenheng.

 8. Har betalt medlemskontingent.

 9. ”Drevet” kan utnevne æresmedlemmer.

§4 Landsmøtet

Landsmøtet er Scoutriders høyeste myndighet og avholdes når majoriteten av medlemmene ber om det eller når Presidentskapet sammenkaller. Frist for sammenkalling er minimum 4 uker. Alle registrerte og betalende medlemmer har stemme- og talerett. Til Landsmøtet skal Presidentskapet ha anledning til å kunne forberede alle saker. Alle forslag skal derfor sendes skriftlig i god tid før et Landsmøte undertegnet med navn og medlemsnummer.

 

§5 Utmelding /eksklusjon

Medlemskap i Scoutriders har ingen økonomiske eller organisatoriske forpliktelser og alle medlemmer står fritt til å melde seg ut. Betalt kontingent refunderes ikke og manglende innbetaling av kontingent regnes som utmeldelse. Dog skal det gis en påminnelse før medlemmet strykes fra registeret.

Kun Presidentskapet kan på grunnlag av drøfting og meget tungtveiende grunner, og etter enstemmig vedtak, ekskludere medlemmer. I så fall skal en skriftelig redegjørelse sendes den aktuelle.

 

§ 6 Oppløsning av Scoutriders

Mot alle odds kan det gjøres vedtak om oppløsning av Scoutriders. Dette skal i så fall vedtas av et ENSTEMMIG Landsmøte og forslag kan kun fremmes av et samlet Presidentskap etter en meget lang, felles middag. Eventuelle økonomiske midler skal i så fall overføres ”Foreningen for trafikkskadde” og alle papirer skal deponeres hos Speidernes Fellesorganisasjon etter eventuelt oppløsningsvedtak..

 

Vedlegg 1.

Under vises det offisielle merket for Scoutriders Norge. Kun ”Drevet” har rettigheter til å gi tillatelse til bruk av dette merket. Enhver sammenheng merket ønskes benyttet skal godkjennes av Presidentskapet.