Sett av dato for Scoutriderstreffet i 2017

Det norske scoutriderstreffet i 2017 blir fra fredag 18. august til søndag 20. august 2017.
Stedet blir Torød, Nøtterøy, rett sør for Tønsberg.